Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
30 mai 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 325 din 24 mai 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 30 mai 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 326 din 24 mai 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" la data de 31.12.2018 anexa
2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. cu privire la managementul societății anexa
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș  
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 44/17 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7a
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2018 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexele 5-15
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. pentru anul 2018 anexa
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 40/2019 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazu nr.31, în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș anexa
5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECOLECT" Mureș anexa
6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de Oncologie" – faza DALI, de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea capacității Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș anexa
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia anexa 1
(arhivă .zip)

anexa 2
(arhivă .zip)

anexa 3
(arhivă .zip)

anexa 4
(arhivă .zip)

anexa 5
anexa 6
anexa 7
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2019 anexa
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean "Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului – 2019" și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean "Parteneriat interinstituțional pentru siguranța comunității - 2019" și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean "Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității" și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
15. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2019  
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților ce vor fi finanțate din fondul de tineret în anul 2019 anexa
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2018 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia anexa
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Canalizare pluvială în incinta Aeroportului "Transilvania" Târgu Mureș» anexa
deviz general
20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii