Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
30 august 2006, ora 13.00

In regim de urgență:

Proiect privind constatarea încetării mandatului de consilier județean a Domnului Șopterean Ioan

Proiect privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului"


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș, 2007-2013

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunie Sîncraiu de Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei înguste de cale ferată din județul Mureș

8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean în consiliile consultative ale spitalelor de interes județean

9. Informare privind problemele sesizate de Sindicatul ACORD