Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Mures din data de
17 februarie 2005, orele 12.00

1. Raport privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Mures in anul 2004

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului actiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2005 si a propunerilor pe anul 2006

3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures, pe anul 2005

4. Proiect de hotarâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures in anul 2004

5. Proiect de hotarâre privind stabilirea nivelului contributiei comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor institutionalizati si a celor cu deficiente, pe anul 2005

6. Proiect de hotarâre privind administrarea Palatului Culturii din Tirgu Mures

7. Proiect de hotarâre privind stabilirea unor tarife pentru lucrari in zona drumurilor publice aflate in administrarea Consiliului Judetean Mures pentru anul 2005

8. Proiect de hotarâre privind stabilirea tarifelor pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri si calatori executate pe reteaua drumurilor administrate de Consiliul Judetean Mures, cu vehicule inmatriculate in România, ce depasesc limitele masice si/sau dimensionale, conform reglementarilor existente in legislatia actuala

9. Proiect de hotarâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce apartine domeniului public judetean situat in Tirgu Mures, str. Revolutiei nr.45

10. Proiect de hotarâre privind darea in folosinta a unor spatii din imobilul ce apartine domeniului public judetean situat in Tirgu Mures, str.Revolutiei nr.45

11. Proiect de hotarâre privind trecerea unei parti din imobilul situat in Târnaveni str. dr. Victor Babes nr.2 din domeniul public in domeniul privat al judetului Mures

12. Proiect de hotarâre privind aderarea Consiliului Judetean Mures la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din România

13. Proiect de hotarâre privind strategia de organizare si exploatare a pajistilor din judetul Mures

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Extindere retea apa Reghin - Faragau"

15. Proiect de hotarâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Mures in AGA la SC Drumuri si Poduri Mures SA

16. Proiect de hotarâre privind organizarea comisiilor de evaluare si selectionare a proiectelor din domeniul culturii, cultelor, socialului, educatiei, stiintei, mediului si sportului

17. Informare privind activitatile si actiunile derulate in cursul anului 2004 de catre Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judetean si unitatilor subordonate