Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
24 martie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 89 din 18 martie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din 24 martie 2022, ora 13,00
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre, în regim de urgență, pentru ședința ordinară din 24 martie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pe anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8b
anexa 10b
anexa 11b
anexa 12a
AMENDAMENT

proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 2
anexa 3
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2022  
3. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/28.02.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
AMENDAMENT

anexa 1
anexa 2
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5-19
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial S.A., pe anul 2022 anexa 1
3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring anexa
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor imobile anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2022 anexa
6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. propunere
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea delegatului Consiliului Județean Mureș în Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul județului Mureș propunere
8. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș pe perioada de implementare a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022 anexa
9. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului "Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale"

anexa 1

anexa 2

deviz general
(scenariul 1)

DTE (arhivă .zip,
aprox. 52MB)

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.140/26.08.2021  
12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii