Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
10 martie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 222 din 6 martie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa extraordinară din luna martie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre în regim de urgență pentru ședința extraordinară din luna martie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea unui imobil anexa
   
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Ionela - Daniela Balaș  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7
anexa 8
anexa 9a
anexa 10a
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10 anexa
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2020 anexa
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș  
8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș anexa
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii