Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 noiembrie 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 548 din 22 noiembrie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna noiembrie 2019
MINUTA privind nominalizarea compartimentului de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa ordinară din luna noiembrie 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "ALAE" domnului Klosz Péter  
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "ALAE" domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7h
anexa 8f
anexa 9e
anexa 10e

AMENDAMENT

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7h
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2020 anexa
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș anexa
6. Proiect de hotărâre privind acordul dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș str. Bernády György nr.6, aflat în administrarea acestuia anexa
7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea realizării investiției "Amenajare parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea realizării investiției "Lift Boli Infecțioase I" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
9. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la managementul societății  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6 și 7

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 65 din 30 mai 2019 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului - 2019" și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență " Horea" al Județului Mureș" pentru implementarea acestuia  
12. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
anexa III
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș anexa 1
anexa 2
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia anexa 1
anexa 2
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare și modernizare subsol Pavilion central" din incinta Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
deviz general - scenariul 1
deviz general - scenariul 2
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare tronson de drum județean DJ135 Târgu Mureș-Sărățeni faza DALI – intravilan" anexa
deviz general
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita – limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu modificările și completările ulterioare  
20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii