Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
26 septembrie 2019, ora 14.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 470 din 19 septembrie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna septembrie 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7f
anexa 8d
anexa 9c
anexa 10c
anexa 12a
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50 anexa
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al județului Mureș  
5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. Parc Industrial Mureş S.A. anexa 1
anexa la anexa 1
anexa 2
anexa la anexa 2
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
AMENDAMENT
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ" anexa
deviz general
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centru de intervenție în municipiul Târgu Mureș, strada Köteles Samuel nr. 33", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 119 din 27 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureş,strada Köteles Sámuel nr.33" – faza de studiu de fezabilitate anexa
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii