Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 iulie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cristian Radu Georgescu  
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Baciu Marius Tiberiu  
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Radu Mircea  
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Szabó Albert  
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Muzeului Județean Mureș  
6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș  
7. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare prestate de operatorul regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2013 anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Monumentum în vederea implementării programului "Carpathian Villages Preservation Project, România" anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii intre Județul Mureș si Județul Sibiu in scopul realizării in comun a documentației tehnico-economice necesare elaborării si depunerii spre finanțare a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighișoara" anexa
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Intercomunitară Iernuțeana în vederea organizării Festivalului de Cântec Popular Patriotic "La Oarba și la Iernut" anexa
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului etnografic al Comunităților de pe Valea Gurghiului, ediția a VIII-a anexa
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe primul semestru al anului 2013 anexa
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/28.03.2013 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013

Anexa la Expunerea de motive
anexa
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

Anexa la Expunerea de motive
anexa I
anexa II
anexa III
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş anexa 1-2
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO anexa I
anexa II.1
anexa II.2
anexa II.3
anexa II.4
anexa II.5
anexa II.6
anexa III.1
anexa III.2
anexa III.3
anexa III.4
anexa III.5
anexa III.6
18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.59/2012 privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Centrul Istoric Sighişoara"  
19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.60/2012 privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Saschiz, sat cu biserică fortificată din Transilvania"  
20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței ATOP Mureș  
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat Centrului Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică  
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente unui număr de 7 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate anexa
cerere