Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
28 octombrie 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor - terenuri în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș