Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
24 iunie 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș a domnului Chirteș Ioan Cristian

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJM nr. 42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mureș

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte Tîrgu Mureș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Montare ascensor și amenajări interioare în Palatul Culturii"

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

13. Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș pe trim.II.2010