Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 februarie 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.89/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind inventarierea patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul Ecologic Zonal - Sînpaul"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin absorbție, a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș", a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș" cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Mureș cu Comuna Râciu în vederea implementării proiectului "Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Râciu, județul Mureș - perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului - Cetăgău - 113,77 ha" finanțat din Fondul pentru Mediu prin "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația DE GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a III-a ediții a concursului internațional de GO - Cupa Shusaku 2010

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și SC CHRONOS CONSULTING S.R.L. în vederea organizării unei manifestări internaționale sub egida motto-ului "Orașe Curate - Zi Ecologică/Green Day"

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la Programul "Expoziția de Grafică Bienală din Bazinul Carpatic"

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș

16. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localității Sînpetru de Cîmpie, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii - Tîrgu Mureș"

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere și amenajare clădire-depozit la Muzeul de Științele Naturii" Tîrgu Mureș, str. Horea, nr.24

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș