Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 mai 2022, ora 14.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR.177 din 20 mai 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din 26 mai 2022, ora 14,00
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre, în regim de urgență, pentru ședința ordinară din 26 mai 2022, ora 14,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de renovare energetică a clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență anexa
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului de renovare energetică a clădirii administrative a Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă anexa
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de renovare energetică a clădirii administrative a Muzeului Judeţean Mureş în cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență anexa
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8c
anexa 9a
anexa 10c
anexa 11c
anexa 12b
AMENDAMENT

proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 4
anexa 5
anexa 8c
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș", la data de 31.12.2021 anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. la data de 31.12.2021 anexa
4. Proiect de hotărâre privind achiziția imobilului situat în localitatea Glodeni, strada Principală nr.369, județul Mureș anexa
5. Proiect de hotărâre privind achiziția imobilului situat în localitatea Eremitu nr.5, județul Mureș anexa
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public județean anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 15 din 25 ianuarie 2007 privind cuprinderea în domeniul public al judeţului Mureş a obiectivului Parc Industrial Vidrasău - Târgu Mureş anexa
8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, Târgu Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 3MB)
9. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș a lucrării "Amenajare laborator de cercetare și studii biologice moleculare în infecții, în terapia intensivă – din cadrul Clinicii de boli infecțioase I" anexa
10. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării concursului județean de Karting  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești  
12. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei de inventariere și preluare a arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean Mureș anexa
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş anexa
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului "Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor" – cod 127169", cu modificările ulterioare  
18. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cadrului în vederea finalizării documentației tehnico-economice aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020 anexa
(arhive .rar MULTIVOLUM):
volum 1/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 2/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 3/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 4/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 5/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 6/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 7/7 (aprox. 9,83 MB)

deviz general
19. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii