Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
28 februarie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 60 din 24 februarie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința extraordinară din 28 februarie 2022, ora 13,00
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre, în regim de urgență, pentru ședința extraordinară din 28 februarie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022 anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "AEROPORTUL Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2022 anexa 1
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 6
anexa 8a
anexa 10a
anexa 11a
5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020 anexa
7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii