Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
11 februarie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 37 din 7 februarie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința extraordinară din 11 februarie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi a categoriilor de venituri care se iau în calcul la determinarea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2022 anexa

anexa la
referatul
de aprobare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2022

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13

3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2022 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul anexele 1-2

anexa 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10 anexa
6. Proiect de hotarare pentru rectificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.128/29.07.2021 a Consiliului Județean Mureș privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" anexa
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor anexa
8. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Mureș anexa
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii