Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 februarie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 183 din 20 februarie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 28 februarie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 184 din 20 februarie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureșnr.127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş  
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş anexa
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018 anexa
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019 anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa I
anexa II
6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen  
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 18920/12 I/486/07.10.2016 anexa
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș anexa
13. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii