Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din
16 iulie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Eremitu pentru trecerea unor terenuri – proprietate a comunei, în domeniul public al judeţului Mureș  
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 iunie 2015 raport
anexa
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2015 anexa 1
anexa 2
anexa 7c
anexa 9b
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Mureș la proiectul "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Mureș, în perioada 2014-2020"  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului "Program de Intervenţii Integrate pentru Şomeri – certitudinea unui viitor durabil – ID 126033"  
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind derularea proiectului Guvernare Incluzivă anexa
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
9. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia anexa 1
anexa 2
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al investiţiei "Instalaţie de climatizare sediu administrativ" deviz
deviz comparativ
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare sediu pentru Serviciul de Întreţinere Drumuri Judeţene" anexa
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ 152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş" anexa
14. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş" anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere
16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii