Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 iulie 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A., în vederea realizării lucrărilor de extindere a conductelor de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea amplasamentului "Parc auto pentru sporturi cu motor"

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap din județul Mureș

3. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș

5. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale, a 5 localități, la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Pod de beton armat peste Valea Șaeș pe DJ 106, limită jud.Sibiu - Apold - Sighișoara (DN 13), km 87+164 jud. Mureș"

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reorganizare fluxuri cu extindere aerogară internă pentru zboruri NON-SCHENGEN

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș