Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
22 februarie 2007, ora 13.00

 

1. Raport privind activitatea desfășurată de Consiliul Județean Mureș în anul 2006

2. Raport de activitate al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș pe anul 2006

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic MUREȘUL

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș pentru anul 2007

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

8. Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2006

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Band

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B int. DN 13 - Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș

11. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza HGR nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni

12. Proiect de hotărâre privind asigurarea terenului pentru promovarea investiției Spital Regional de Urgență

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", pe anul 2007

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2007, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Reabilitarea grădiniței din Pănet