Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Mures din
data de 20 ianuarie 2005, ora 15.00


In regim de urgenta:
Proiect de hotarâre privind constituirea comitetului tehnic judetean pentru descentralizare

1. Proiect de hotarâre privind validarea unui mandat de consilier judetean

2. Proiect de hotarâre privind infiintarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Jud etean Mures si Consiliul Judetean Alba in vederea promovarii in comun a proiectului "Reabilitare drum judetean DJ 107 Blaj - Sincel - Lunca Tirnavei - Sona - Jidvei - Sintamarie - Cetatea de Balta - limita judet Mures - Cornesti - Adamus - Târnaveni (DN 14 A)"

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ 107 limita judet Alba - Adamus - Târnaveni si DJ 107 D Adamus - intersectie DN 14 A (Tirnaveni)"

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ 142 C limita de judet Sibiu - Coroisinmartin (DJ 142)"

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru anul 2005

7. Proiect de hotarâre privind trecerea unor drumuri si poduri din domeniul public al judetului Mures in domeniul public al unor orase nou infiintate

8. Proiect de hotarâre privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tirgu Mures a unor spatii din imobilul situat in Tirgu Mures, str. Calarasilor nr.26-28

9. Proiect de hotarâre privind modificarea anexelor la Hotarârea Consiliului Judetean nr.56/2004 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Episcopia Reformata a Ardealului - Parohia reformata nr.1 Reghin