Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
24 februarie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 54 din 18 februarie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din 24 februarie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție în județul Mureș anexa

anexa la
Convenție
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ anexa
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările ulterioare anexa
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș propunere
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu" anexa

deviz general

SF
(arhivă .zip,
aprox. 50MB)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire secundară și principală a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni" anexa

deviz general
(scenariul 1 propus)


SF
(arhivă .zip,
aprox. 115MB)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D, Ungheni - Acățari, județul Mureș Târnăveni" anexa

deviz general
(varianta 1)


DTE
(arhivă .zip,
aprox. 395MB)
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii