Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
27 iunie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 360 din 21 iunie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 27 iunie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 361 din 21 iunie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27 iunie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare anexa 1c
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b
anexa 8a
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al comunei Corunca  
3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul public al județului Mureș  
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției ”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul public al județului Mureș anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș anexa
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş anexa
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Mureș pentru perioada 2016-2019  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift Boli Infecțioase I” anexa
deviz general
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii