Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
9 mai 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 288 din 7 mai 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 9 mai 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 289 din 7 mai 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 9 mai 2019, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare anexa 1a
anexa 2a
anexa 3a
anexa 9a
anexa 10a
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", pe anul 2019 anexa
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii