Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 martie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 225 din 22 martie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 28 martie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 226 din 22 martie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia anexa 1
anexa 2
   
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare  
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea proiectului "Construire pavilioane expoziţionale Time Box" anexa
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării "Construire stație de tratare ape uzate" faza SF de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea imobilului situat în localitatea Gurghiu, str. Eroilor nr.6, în inventarul domeniului public al judeţului Mureş şi transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Judeţean Mureş anexa
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în scopul implementării proiectului "VENUS - împreună pentru o viață în siguranță"  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției «Schimbare rețea de canalizare din incinta Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni» anexa
deviz general
8. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii