Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
24 septembrie 2015, ora 14.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărășești, nr.13/A
 
2. Proiect de hotărâre pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al județului Mureș pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabileanexa
 
anexa 1
anexa 2

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare  
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind funcționarea Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Mureș  
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al Județului Mureș  
4. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate al autorității publice județene, dat lui Dan Cristian, în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Molter Karoly, nr.5
* RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI
 
5. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate al autorității publice județene, dat S.C. Cris Real Estate S.R.L., în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr.2 anexa
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCJ nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2015 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7e
anexa 8c
anexa 9d
anexa 10c
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2015 anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului județului Mureș de susținere financiară a participării municipiului Tîrgu Mureș la acțiunea Uniunii Europene CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în România, pentru anul 2021  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș cu privire la lucrări de construcții ce implică săpături anexa
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.86/12.06.2013 privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca partener la proiectul "Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil" anexa
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei II la HCJ nr.62/2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş anexa
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorii de transport au renunţat anexa
15. Proiect de hotărâre pentru atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere
16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii