Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din
13 august 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență : Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş
1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.204, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26  
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale anexa
4. Proiect de hotărâre pentru încuviințarea realizării lucrării "Alimentare cu energie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, str.Gheorghe Marinescu, nr.50" anexa
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2015 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7d
anexa 8b
anexa 9
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației "Zona metropolitană" Târgu Mureș anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"  
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu, aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunțat anexa
cerere
10. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii