Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 ianuarie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13

 

anexa

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 anexa
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2 anexa

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.317/2014, 332/2014 şi 336/2014 pentru diminuarea, respectiv, majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, precum şi diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, pe anul 2014

Dispoziția nr. 317 Dispoziția nr. 332 Dispoziția nr. 336
dispozitie dispozitie dispozitie
referat referat referat
anexa 1 anexa 1 anexa
anexa 2 anexa 2
anexa 3
anexa 4
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. anexe
6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în AGA Parc Industrial Mureș S.A. în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație  
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare și extindere clădire CRCDN - Ceuașu de Cîmpie, nr.417" anexa
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș anexa
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș anexa 1
anexa 2
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale cerere
anexa
14. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2014