Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
5 septembrie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgenţă

1.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – Perimetrul de ameliorare VALEA SÂNMĂRTINULUI – CETEGĂU – 113,77 ha, Com. Râciu, Jud. Mureş” finanţat prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România în vederea realizării concertului „In memoriam  Pavel Tornea – Poetul Oboiului” în cadrul programului de interes public judeţean „Oamenii, oraşul, palatul, strada”

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Rus Dan Dorul  
2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexe
3. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea realizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a unor lucrări asupra unui imobil din domeniul public al judeţului, situat în Municipiul Reghin str. Castelului nr 12  
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2013 anexa1
anexa2
anexa3
anexa4
anexa7b
anexa8a
anexa9a
anexa10a
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2014 anexe
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și S.C. Adbrain Partners S.R.L. în vederea organizării în județul Mureș a Festivalului "The Most Beautiful Truck & Chopper Festival 2013"  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Împreună pentru copiii cu cancer în vederea sprijinirii organizării unor acțiuni culturale în folosul copiilor cu cancer  
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democrată a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE  
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77 din 25 iunie 2012  
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorității publice în AGA ADI ECOLECT MUREȘ anexa
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul Etic al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș  
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş anexa1
anexa2
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.133 din 27 octombrie 2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș, aprobarea componenței acesteia și a Regulamentului de Organizare și Funcționare anexa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2012 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia anexa
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș anexa1
anexa2
anexa3
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.46 din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public ce persoane prin curse regulate în județul Mureș anexa
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente unui număr de 12 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate anexa
cerere