Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
30 mai 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări şi completări ulterioare anexa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J.M. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome "Aeroport Transilvania" Tîrgu Mureş  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2012 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4-15
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de interes public județean "Prevenirea violenței în școli" și a protocolului de parteneriat în vederea implementării acestuia anexa 1
anexa 2
5. Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Valea Mureșului" anexa 1
anexa 2
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Ațintiș și Cuci la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
7. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația Baschet Club Mureș în vederea organizării Finalei Naționale de Baschet de Masculin anexa
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş  
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș  
10. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Laura Pop, director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos