Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 februarie 2012, ora 14.00

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul de administrație și Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Administrația Bazinală de Apă Mureș


1. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public județean și în administrarea Muzeului Județean Mureș

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare asupra depozitelor neconforme Tîrgu Mureș, Reghin, Luduș, Iernut și Sovata

3. Proiect de hotărâre privind implementarea guvernanței corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari Tîrgu Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2012

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.8/2011 privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș și componența nominală a comisiilor constituite în acest scop

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.99 din 28 iulie 2011 privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu in cadrul Consiliului Județean Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale