Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 noiembrie 2010, orele 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 29 noiembrie 2010

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș"

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș"

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritate și a planului de finanțare în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș"

11. Proiect de hotărâre privind încuviințarea aderării comunelor Bogata, Glodeni și Solovăstru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2011

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Tîrgu Mureș

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș