Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
30 septembrie 2010, orele 13.00

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării alimentării cu energie termică a Palatului Culturii

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării, în comun, de servicii de consultanță

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația "Drepturi civile" în vederea realizării proiectului "Români pentru români, prin România"

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.121/2009 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș și a cheltuielilor legate de acesta"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii Județene Mureș în cadrul Programului AMERICAN CORNERS derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Club Sportiv "Olympikus" în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei "Olympikus"

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele 1, 4 și 5 la protocoalele de predare-preluare aprobate prin HCJ nr.94/2010

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice de interes județean

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2011

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

18. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a cinci localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire și reamplasare conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș