Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
27 mai 2010, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely nr.3

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2009

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș"

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

9. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș