Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș
28 iunie 2007, orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș, pe anul 2007, a sumei de 8300 mii lei

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii, modificarea a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului unor instituții de cultură

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor Palatului Culturii

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.87/2006 privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2006 și măsurile de optimizare a acesteia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Extindere și mansardare garaj" la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru C.T. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin

11. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria drumurilor comunale a drumului de exploatare Grindeni - Giurgiș, comuna Chețani

12. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local a obiectivului de investiție "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între județul Mureș și Provincia Parma din Italia

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

15. Informare privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș