Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
29 martie 2007, ora 13:00

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș

2. Raport de activitate pe anul 2006 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Județul Mureș și Landul Sachsen din Germania

5. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării "Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005"

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.9/2005 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel" Tîrgu Mureș

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Centrul de perfecționare pentru personalul din administrația publică"

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru anii 2005-2008

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare