Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 octombrie 2006, ora 13.00

In regim de urgenta: Proiect privind retragerea dreptului de administrare asupra Corpului B din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Revoluției, nr.45, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș

1. Proiect de hotărâre privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni - Căpâlnă

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru închirierea autotractorului Mercedes Benz Actros cu semiremorcă

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliului Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu pentru realizarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consililui Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociața Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata"

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș - Sovata - Câmpul Cetății din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare "SAAF" în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării servituții de trecere pentru SC HERLITZ ROMANIA SRL , pe o suprafață de 50 mp, prin modificarea amplasamentului porții de acces a Centrului MilitarTîrgu Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor lucrări suplimentare în cadrul proiectelor PHARE 2005 de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș și Consiliile Locale Sighișoara, Reghin, Aluniș, Brâncovenești, Glodeni, Eremitu și Iclănzel în vederea înființării Serviciului public de asistență socială

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

12. Informare privind organizarea și desfășurarea învățământului special în Județul Mureș

13. Raport privind activitatea desfășurată de doamna consilier județean Mihaela Kardos în cadrul Biroului de reprezentare al UNCJR la Bruxelles, în perioada 26 iunie-15 sept. 2006

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliul Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară - Coroisânmartin - Adămuș"