Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
11 mai 2006, ora 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru Copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea înființării "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi"

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului "Sanitas" Mureș, asupra imobilului "Casă de agrement" din Complexul de agrement și sport "Mureșul", situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.2

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bd. 1848 nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentatului AGA, dl. Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2006 - 2008

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Locuință Protejată și Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională" Căpușu de Cîmpie

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Îngrijire și Asistență" Reghin

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională" Glodeni

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică" Călugăreni

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică" Brîncovenești

16. Proiect de hotărâre privind reevaluarea obiectelor de artă din patrimoniul Consiliului Județean Mureș

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor spații cu destinația de cabinete medicale

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului "Intervenție rapidă - Împreună pentru apărarea comunității"

19. Informare privind respectarea prevederilor H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător