Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > cultura > muzeul judetean
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
Muzeul Judetean
 
Arheologie-Istorie
Arta
Stiintele Naturii
Etnografie si
Arta Populara
   

Galerii

     Programul de vizitare al muzeelor este de la ora 9,00 la 16,00 cu exceptia zilelor de sâmbata 9,00-14,00 si duminica 9,00-13,00. In ziua de luni toate expozitiile sunt inchise.

     Intemeietorul Muzeului Judetean Mures este Aurel Filimon, care, la 1 mai 1921, a fost numit custode al muzeului de catre Primaria orasului Târgu-Mures. Muzeul de atunci se compunea dintr-o colectie de arheologie, constituita, inca din anul 1882, de catre preotul Ferenc Kovács, care a efectuat unele sapaturi de sondaj la Cristesti, in asezarea romana, impreuna cu istoricul Farkas Deak. Mai era cunoscut, in vremea aceea, un colectionar de vestigii arheologice la Gornesti, respectiv Domokos Teleki. In judet, exista tot atunci, un muzeu la Apold, realizat dupa modelul muzeului Brukenthal din Sibiu, având o colectie de mobilier, ceramica si documente. Desigur, trebuie sa amintim, de asemenea, Pinacoteca din Palatul Culturii, care s-a creat in anul 1913.
     Muzeul târgumuresean avea, la 1921, o colectie de arheologie si o colectie de etnografie si arta populara, constituite de Aurel Filimon. Cu aceste colectii s-au realizat primele expozitii permanente ale muzeului, deschis, pentru public, in anul 1934, in Palatul Culturii. In prezent, Muzeul Judetean cuprinde mai multe sectii (arheologie-istorie, arta, stiintele naturii, etnografie si arta populara).
     In judet mai functioneaza Muzeul de Istorie din Sighisoara, Muzeul Etnografic din Reghin si Muzeul de Istorie al municipiului Târnaveni. Pe lânga acestea, exista case memoriale, muzee bisericesti si colectii particulare.
     Colectiile muzeale sunt constituite din valori de patrimoniu cultural national. An de an numarul obiectelor muzeale creste prin colectari, achizitii si donatii. Personalul muzeelor este format din oameni de specialitate: cercetatori stiintifici, muzeografi, conservatori, restauratori.
     Patrimoniul muzeului este valorificat prin expozitii permanente, temporare sau itinerante, prin simpozioane si sesiuni nationale de comunicari stiintifice, precum si prin articole si studii publicate in anuarul "Marisia" care cuprinde trei fascicole: arheologie-istorie, etnografie-arta populara si stiintele naturii, cât si prin alte reviste de specialitate din tara.