Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > buget 2003
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod indicat.
Buget 2003
VENITURI TOTAL, din care: 00.01 423.062.163
VENITURI PROPRII-TOTAL 48.02 13.563.893
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT   409.498.270
CHELTUIELI TOTAL, din care: 50.02 423.062.163
AUTORITATI PUBLICE 51.02 41.272.670
INVATAMANT 57.02 63.718.470
Invatamant primar si gimnazial 57.02.03 34.530.000
Invatamant special 57.02.08 29.188.470
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 59.02 101.480.991
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 59.02.03 9.476.076
Muzee 59.02.04 7.905.534
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 59.02.05 46.493.077
Scoli populare de arta 59.02.06 2.012.130
Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare 59.02.10 1.266.323
Culte religioase 59.02.15 27.235.500
Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.02.50 7.092.351
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 60.02 86.675.696
Centre de îngrijire si asistenta 60.02.02 500.000
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 60.02.04 500.000
Servicii publice specializate pentru protectia copilului 60.02.41 85.675.696
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 63.02 9.200.000
Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 63.02.09 6.700.000
Alte actiuni privind servicii, dezvoltarea publica si locuinte 63.02.50 2.500.000
TRANSPORTURI SI COMUNICATII 68.02 95.245.861
Aviatie civila 68.02.02 23.591.585
Drumuri si poduri 68.02.05 71.654.276
ALTE ACTIUNI 72.02 5.130.475
Centre militare 72.02.02 2.134.950
Protectie civila 72.02.07 1.608.500
Alte cheltuieli 72.02.50 1.387.025