Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
20 ianuarie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 16 din 16 ianuarie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa extraordinară din luna ianuarie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel  
2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019 dispoziția 615
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
dispoziția 617
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023 anexa 1
anexa 2
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limite prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2020-2021 anexa
6. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii