Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
12 august 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 421 din 7 august 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința extraordinară din luna august 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26" anexa
deviz general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni" anexa
deviz general
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7d
4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii