Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
17 aprilie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 249 din 12 aprilie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 17 aprilie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 250 din 12 aprilie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 17 aprilie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Primăriei nr. 2, în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate anexa
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019 raport
anexa
2. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, P-ţa Trandafirilor nr.5, în favoarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş anexa
3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, în favoarea Bibliotecii Judeţene Mureş anexa
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Mihai Viteazu nr. 31, în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş anexa
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş anexa 1
anexa 2
6. Proiect de hotărâre pentru implementarea planului de dezvoltare al județului Mureș pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural

Amendament
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș" anexa 1
anexa 2
deviz general
8. Raport de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul 2018  
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii