Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 decembrie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Agenţiei Naţionale de Presă "Agerpres", a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.2  
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale anexa 1
anexa 2

3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș privind majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2015, cu suma de 3.909.000 lei

Dispoziția nr. 408
dispozitie
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4-1
anexa 4-2
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de Evidență a Persoanelor anexa
5. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii