Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
17 decembrie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7 anexa
2. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Parc auto pentru sporturi cu motor anexa
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV.2015 raport
anexa
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 5a
anexa 6
5. Proiect de hotărârea privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016 anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
7. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de ocupare a funcției de manager-persoană fizică pentru Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni  
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.II la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană Mureș anexa
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunţat anexa
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii