Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 noiembrie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș anexa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului Județean Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș  
5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7g
anexa 8d
anexa 9e
anexa 10d
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, pe anul 2015 anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Modificarea instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente CRRN Reghin" anexa
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 anexa
9. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO  
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere
11. Informare privind activitatea Echipei intersectoriale locale de prevenire, combatere a violenței și exploatării copilului din județul Mureș, înființată prin HCJM nr.92/16 iulie 2015  
12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii