Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
11 septembrie 2015, ora 12.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.122/11.09.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2  
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea drumurilor județene și comunale anexa
3. Proiect de hotărâre pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al județului Mureș pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile anexa 1
anexa 2
4. Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri în vederea achiziționării de către Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a unor servicii de consultanță și reprezentare juridică  
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș anexa
6. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii