Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 martie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2/53 și 7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/2015 privind aprobarea bugetului HCJM pe anul 2015 anexa 2
anexa 7a
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public județean "Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității" și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
buget
program
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limba și Literatură Română anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația "Pro Vita Cristiana" în vederea organizării concursului de creativitate religioasă romano-catolică anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare sustenabilității proiectului "Dezvoltarea în județul Mureș a Rețelei interinstituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor" și asigurarea eventualelor cheltuieli neprevăzute care pot apărea pe parcursul implementării proiectului anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Realizare împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin, str. Pandurilor, nr. 34A" anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Amenajare bucătărie şi sală de mese la CRRN Reghin, str. Castelului, nr. 12" anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2015 anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor și măsuri de optimizare a acesteia anexa
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 10 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale anexa