Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
5 martie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015


anexa 9a

În regim ordinar:

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Brâncovenești, pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei Brâncovenești în domeniul public al județului Mureș


anexa
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2015, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială anexa 1
anexa 2
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Liceul Teoretic Bolyai Farkas în vedere organizării concursului național de matematică "BRENYÓ MIHÁLY" anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Pod de beton armat pe drumul județean DJ 106 limită jud. Sibiu–Apold–Sighișoara, km 93+487, județul Mureș" anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Pod de beton armat pe drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș–Miercurea Nirajului, km 3+735, situat în localitatea Livezeni, județul Mureș" anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Refacere podeț pe drumul județean DJ 142 Târnăveni–Bălăușeri, km 4+516, județul Mureș" anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Refacere podeț pe drumul județean DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus–Bahnea, limită jud. Sibiu, km 0+695, județul Mureș" anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe drumurile județene Sîngeorgiu de Pădure–Bezidu Nou, limită jud. Harghita, DJ 136 km 1+900-8+000 și DJ 136A km 0+000-3+800, județul Mureș"  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 10+800-13+900"