Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
12 februarie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2015

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

anexa 5

anexa 6

anexa 7

anexa 8

anexa 9

anexa 10

anexa A + Anexa B + grafice

raport buget 2015

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș pe anul 2015 anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. "Compania Aquaserv" S.A.

* Retras prin Dispoziția Președintelui CJ nr. 40 / 11.02.2015

anexa
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Realizare împrejmuire și căi de acces la CRRN Reghin, str. Castelului, nr.2 anexa
plan situatie
6. Planul strategic pe anul 2015 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice  
7. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe anul 2014  
8. Raport de evaluare a activității Inspectoratului Județean de Poliție Mureș în anul 2014