Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
19 decembrie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş anexe 1-10
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţului Mureş, pe anul 2013 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7f
anexa 8e
anexa 11
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trim.IV.2013 anexa
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. anexa
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș anexe
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş  
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluare în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea furnizării unor servicii de interes public judeţean anexa
10. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de interes public judeţean: "Prevenirea violenţei în şcoli" aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 78/30.05.2013  
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., privind administrarea societăţii  
12. Proiect de hotărâre privind constituirea colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş  
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 121/25.07.2013 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş anexa
14. Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal din judeţul Mureş anexa
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere