Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
14 noiembrie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean  
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României referitoare la Palatul Administrativ din Tîrgu Mureș și anexele acestuia  
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de interes public județean "Oamenii, orașul, palatul,strada" aprobat prin HCJM nr.103/4 iulie 2013  
4. Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din județul Mureș privind oportunitatea înființării unei regiuni de dezvoltare formată din județele Mureș, Harghita și Covasna, cu centrul regiunii în municipiul Tîrgu Mureș